kids club - prywatne przedszkole łódź, klub malucha łódź, prywatny żłobek łódź
prywatne przedszkole łódź przedszkole klub malucha łódź grupa-projektowa - prywatne przedszkole łódź musical babies galeria kontakt mail
 
 
space
space
 

Grupa Projektowa

grupa projektowa

Projekt " Wracam do pracy z Aniołkowem" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

KLUB MALUCHA
"Wracam do pracy z Aniołkowem"
dzieci do lat 3

Rozpoczynamy nabór do Klubu Malucha współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu utworzone zostaną dwie grupy Klubu Malucha  opieki nad dziećmi  do lat 3 :

  • 15 osobowa grupa przy ulicy Gogola 12
  • 15 osobowa grupa przy ulicy Krakowskiej 42

GODZINY PRACY: 7.30 - 17.30  - w ramach projektu opieka w stosunku do jednego dziecka wynosi 5 godzin.

W ramach projektu w 100 % finansowane jest :

  • Przystosowanie i zaadoptowanie  sal  i placu zabaw na potrzeby Klubu Malucha
  • Zatrudnienie Nauczycieli oraz Pomocy Nauczyciela  - 2 opiekunki na grupę
  •  wyżywienie dzieci
  • wyposażenie sal  w nowe zabawki, pomoce edukacyjne , kąciki sensoryczne, przewijaki, łóżeczka , materace i pościele
  • opieka 5 h nad dziećmi
  • zajęcia dodatkowe stymulujące rozwój dzieci : zajęcia muzyczno - taneczne  , zajęcia korekcyjno - ruchowe , zajęcia plastyczne, Musical Babies  - zajęcia muzyczno ruchowe po angielsku, dogoterapia, zajęcia logopedyczne
  • szkolenia aktywizujące dla Rodziców

OPŁATY:  80 zł na m-c przeznaczone na wyprawkę (pieluchy, ręczniki, chusteczki, kremy i inne)

Klub Malucha to zajęcia przede wszystkim o charakterze adaptacyjno - edukacyjnym dla dzieci, które spragnione są kontaktów z rówieśnikami oraz gotowe są do chłonięcia nowej wiedzy. Głównym celem jest tworzenie w naszym Klubie przyjaznej dzieciom i rodzicom  atmosfery.

            Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do kontaktu z nami
w celu uzyskania szczegółowych informacji .

Tel : 509 336 709  lub 512 476 676
email: info@kids-club.pl

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

grupa projektowa

Projekt " Wracam do pracy z Aniołkami" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

TYTUŁ PROJEKTU : " Wracam do pracy z Aniołkami"
TERMIN REALIZACJI : 2017.03.01 - 2018.02.28
CEL GŁÓWNY : Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
GRUPA DOCELOWA : Osoby pozostające bez pracy, w tym bezrobotne i bierne zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

HARMONOGRAM PROJEKTU

L.P.

Opis Zadania

Planowany termin realizacji

1

adaptacja pomieszczeń Klubu Malucha  Aniołkowo w ramach realizowanego projektu

III.2017

2

zakup wyposażenia w ramach nowoutworzonych30 msc wKM Aniołkowo

III.2017

3

nabór i zatrudnienie/podpisanie aneksów z kadrą Klubu Malucha  Aniołkowo

III.2017 - II.2018

4

rekrutacja grupy docelowej

III - IV.2017

5

Realizacja zajęć opiekuńczo- dydaktycznych dla dzieci objętych projektem

IV.2017 - II.2018

6

realizacja zajęć musical babies

IV.2017 - II.2018

7

realizacja zajęć korekcyjno- ruchowych

IV.2017 - II.2018

8

realizacja spokań z logopedą

IV.2017 - II.2018

9

realizacja zajęć muzyczno- tanecznych

IV.2017 - II.2018

10

realizacja zajęć dogoterapii

IV.2017 - II.2018

11

realizacja zajęć plastycznych

IV.2017 - II.2018

12

Organizacja spotkania świątecznego z mikołajem

XII.2017

13

organizacja spotkania świątecznego (Wielkanoc)

IV.2017

14

doradztwo zawodowe dla GD realizowane w ramach projektu

IV - V. 2017

15

szkolenia motywacyjne dla GD realizowane w ramach projektu

V .2017

16

szkolania kompetencji cyfrowych dla GD realizowane w ramach projektu

V -VI .2017

17

szkolnia zawodowe/ kursy uzupełniające dla GD realizowane w ramach projektu

VI - IX .2017

18

pośrednictwo pracy dla GD realizowane w ramach projektu

X .2017 - II .2018


03.07.2017 r.
KIDS CLUB s.c. Monika Pietrusza Małgorzata Syguła zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących realizacji doradztwa zawodowego indywidualnego wraz ze stworzeniem IPD/pośrednictwa pracy w ramach projektu "Wracam do pracy z Aniołkami" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Pobierz dokumenty:
- zapytanie.docx
- formularz.docx 
 
space
line